ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Talkback

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
Jump to navigation Jump to search
You have new messages
You have new messages
မႂ်ႇသုင် - Talkback။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးဝႆႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်းလိၵ်ႈမႂ်ႇ ၵႃႈတီႈ Example's talk page.
ထွၼ်ပႅတ်ႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ {{Talkback}} ဢမ်ႇၼၼ် {{Tb}} သေၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈ ထွၼ်ပႅတ်ႈ လွင်ႈပၼ်ၽၢင်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇၶႃႈ။
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်း ထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [ထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]


တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း[မႄးထတ်း]

Many users state that when they get a message, they will respond on your talk page instead of on their own. This makes reading back a conversation quite cumbersome; having to switch talk pages back and forth in order to make sense of the conversation. To this end, you can use this template to notify a user that you have responded to his/her message on your own talk page.

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်း]

{{Talkback|your username}}
{{Talkback|your username|section}}

To have the links point to a non-user talk page, you must include the full talk page link.

{{Talkback|Talk:page name|section}}
{{Talkback|Wikibooks talk:page name|section}}

To include a timestamp, add ts=~~~~~ (five tildes).

{{Talkback|Talk:page name|section|ts=~~~~~}}
{{Talkback|your username|section|ts=~~~~~}}

Place the code on the talk page of the user you have answered to. The recipient may remove this template from his/her talk page at any time. A link to edit the first section of the talk page is shown within the template. The section parameter is optional; when you enter the name of the section on your talk page, it will directly link to that section.

ပိၼ်ႇၸိ[မႄးထတ်း]

မၢႆတွင်း[မႄးထတ်း]

  • Do not substitute this template!
  • This template may cause display errors if used in a section header; it is best to use it on a line by itself.