ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:TRS-warning

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
Warning:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


This template passes text to {{TrainzTip}}
  • but also expresses a color background as default appearance.
  • The default background color can be overwritten by expressing the valid 'style' parameter 'BG' as a background color.
  • The default bolded topic 'Warning:' and it's COlor can be overwritten by specifying named parameter 'other' and/or 'OC' respectively.