ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:TRS-EdNt

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
Editor's note: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Trainz Editor's Note template
Purpose and usage

Give a note as pass-argument 1 as exampled by the {{Lorem}} type-setters boilerplate text above.

  • The box will squish left if there is an element to it's right
  • This template passes text to {{TrainzTip}} used as a subtemplate
  • but also expresses an alternative color background as default appearance.
  • The default background color can be overwritten by expressing the valid 'style' parameter 'BG' as a background color.
  • The default bolded topic 'Editor's note:' and it's COlor can be overwritten by specifying named parameter 'other' and/or 'OC' respectively.


 

See also these Trainz templates