ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:RefBlockExt

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

 {{{1}}}
{{{2}}}

ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်း ထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [ထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]


{{RefBlockExt|width=bwidth|margin=lmargin|valign=vcenter|Text|Label}} produces HTML output

 

Text

Label

The option valign can be top | center | bottom. Defaults for options are width=100%, margin=20, and valign=center.

This positions Text to the left with a lmargin padding from the margin and Label to the right of bwidth the screen with vcenter centering. For example

 {{RefBlockExt|width=75%|margin=50|valign=bottom|Hello,<br>Hello,<br>Hello|<b>World</b>}} 
will display
 

Hello,
Hello,
Hello

World

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်း]

See documentation on {{RefBlock|Text|Label}} for a version that is briefer, using only defaults.