ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Non-free use rationale

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
Jump to navigation Jump to search

လွင်ႈငမ်ႇမႅၼ်ႈ တႃႇ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႇၾရီး တွၼ်ႈတႃႇ [[{{{book}}}]]

ဢမ်ႇၸႂ်ႈၾရီး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ -

{{{not free}}}

တိုၼ်းလူဝ်ႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ -

{{{rationale}}}

ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်း ထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [ထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်း]

{{Non-free use rationale
|module      = Title of the page where this media is to be used
|copyrights  = Who owns the copyrights to this media (and for what years if known)
|source      = The source of the media (provide a web address if possible and not already provided)
|not free    = Why free licensed or public domain alternatives cannot be used or created
|rationale   = Why a book or module requires the use of this media
}}

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်း]