ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Location map/decdeg

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
Jump to navigation Jump to search
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်း ထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [ထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]


Usage[မႄးထတ်း]

{{Location map/decdeg|dec= |deg= |min= |sec= |hem= }}

Examples[မႄးထတ်း]

Degrees, minutes, seconds, hemisphere
 • {{Location map/decdeg|dec=|deg=56|min=03|sec=00|hem=N}} → 56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=|deg=56|min=03|sec=00|hem=S}} → -56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=|deg=56|min=03|sec=00|hem=E}} → 56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=|deg=56|min=03|sec=00|hem=W}} → -56.05
Decimal degrees assigned to dec
 • {{Location map/decdeg|dec=56.050|deg=|min=|sec=|hem=}} → 56.050
 • {{Location map/decdeg|dec=-56.050|deg=|min=|sec=|hem=}} → -56.050
Decimal degrees assigned to deg
 • {{Location map/decdeg|dec=|deg=56.050|min=|sec=|hem=}} → 56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=|deg=-56.050|min=|sec=|hem=}} → -56.05
All fields defined
 • {{Location map/decdeg|dec=56.050|deg=56|min=03|sec=00|hem=N}} → 56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=-56.050|deg=56|min=03|sec=00|hem=S}} → -56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=56.050|deg=56|min=03|sec=00|hem=E}} → 56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=-56.050|deg=56|min=03|sec=00|hem=W}} → -56.05
Parameter dec ignored when deg/min/sec/hem are defined
 • {{Location map/decdeg|dec=11.070|deg=56|min=03|sec=00|hem=N}} → 56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=-11.070|deg=56|min=03|sec=00|hem=S}} → -56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=11.070|deg=56|min=03|sec=00|hem=E}} → 56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=-11.070|deg=56|min=03|sec=00|hem=W}} → -56.05
Parameter dec ignored when deg is defined
 • {{Location map/decdeg|dec=11.070|deg=56.050|min=|sec=|hem=}} → 56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=-11.070|deg=-56.050|min=|sec=|hem=}} → -56.05