ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Documentation/core

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်း ထႅမ်းပလဵတ်ႉ[ထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် ထႅမ်းပလဵတ်ၽႄ {{documentation/core}} ။

Do not use this template directly, use {{documentation}} instead.

{{documentation}} calls {{documentation/core2}} which in turn calls this template. This template holds most of the code for {{documentation}}, while {{documentation}} and {{documentation/core2}} do parameter preprocessing. Thus simplifying the code.

Technical details[မႄးထတ်း]

This sub-template currently expects these parameters:

{{documentation/core
| heading = {{{heading|¬}}}  <!--Note that the "¬" is necessary 
   so we can detect the difference between empty and undefined-->
| heading-style = {{{heading-style|}}}
| content = {{{content|}}}  <!--Text instead of a /doc page-->
| link box = {{{link box|}}} <!--So "link box=off" works-->

| docpage =   <!--Full pagename of the doc page-->
| doc exist =  <!--"yes" if the doc page exists, empty string if not-->
| docname fed = <!--"yes" if a docname was manually fed-->

| sandbox =   <!--Full pagename of the /sandbox-->
| testcases =  <!--Full pagename of the /testcases-->

| template page =  <!--Full pagename where the {{documentation}}
  template is placed, but without ending /sandbox or /testcases.
  Note: Unfortunately might not be the "correct" namespace if 
  the template is in subject space and the {{documentation}} 
  template is in talk space or the other way around.-->
}}

For more documentation see {{documentation}}.