ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Corequisite

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ၸႂ်ႉပၼ် ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ လူဝ်ႇၶႂ်ႈၼႄပပ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီလႆႈလူမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ် မီးလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၵၼ်။

Related templates: