ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Book category header

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ် ပွတ်းတွၼ်ႈ ၶွင် ပပ်ႉ Book category header ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၶွင်ပပ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼႄပၼ်တီးၼႆႈ ၼႆၸိုင် ၶႅၼ်တေႃႈ ၽိူမ်ႉသႂ်ႇလိၵ်ႈ{{BookCat}} တီႈသုတ်းၼႃႈလိၵ်ႈမၼ်းတႃႉ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ၸႅၵ်ႇဝႆႉ ပိူင်ထၢၼ်ႈ တီႈၼႆႈသေတႃႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈ သဵၼ်ႈမၢႆ ၼႃႈလိၵ်ႈၽႄ တင်းသဵင်ႈ တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈ ပပ်ႉႁူဝ်ႁႅၵ်ႇ (တူဝ်ပပ်ႉႁူဝ်ႁႅၵ်ႇမၼ်းတႄႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ)ၼၼ်ႉယူႇ။