ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Bluedrop

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
{{{1}}}
{{{2}}}Uses, Limitations, and Options[မႄးထတ်း]


Uses[မႄးထတ်း]


The control is used mainly for text, though it can hold an image. An example of its use and the result is:

{{bluedrop|Text Inside|{{lorem ipsum}}}}

Text Inside
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Limitations[မႄးထတ်း]


If a table is used as the content, it should be an HTML table to avoid confusion over pipe symbols.

Options[မႄးထတ်း]


Table Level Options[မႄးထတ်း]

tbgc
table background color, grey
tha
position on page, left
tw
width, 300px
tb
table border,1px double dimgray

Heading Level Options[မႄးထတ်း]

hbgc
background color,grey
hfc
font color, black
hp
padding, 5px
hff
font family, Arial
hfs
font size, 10pt

Content Level Options[မႄးထတ်း]

cbgc
background color,light blue
cfc
font color, black
cp
padding, 10px
cff
font family, Arial
cfs
font size, 10pt
clh
line height, 1.5em
cm
margin, 10px
cb
border, 1px solid lightgray
chta
text alignment, justify