ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:BOOKTEMPLATE/doc

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

This template generates the conventional name for the main template of the book associated with the current page; this is also conventionally a prefix for the names of the book's other templates. As of this writing, this name is Template:{{BOOKNAME}}.

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်း]

Simply place {{BOOKTEMPLATE}} on a page to get the output. To call the template, use {{{{BOOKTEMPLATE}}|...}}. To call a subtemplate Foo, use {{{{BOOKTEMPLATE}}/Foo|...}}.

Optionally specify a page as a parameter to see the output for a different page than the current one.

{{BOOKTEMPLATE|<full pagename>}}

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်း]

page where called result
Taxi Tongue/Dialogue 4

Taxi Tongue

Chess/Puzzles/Directmates

Chess

Wikijunior:Biology

ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:Biology

Wikijunior:Dinosaurs/Apatosaurus

ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:Dinosaurs

Wikijunior talk:Bugs/Shield Bug

ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:Bugs

Category:Horticulture/Templates/Boxes

Horticulture

Category:Book:Wikijunior:Solar System/Templates

Book:Wikijunior:Solar System

Template:Wikijunior:Solar System/coolfacts

ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:Solar System

User:Pi zero/Conlang/Beginner/Sounds

ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း:Pi zero

User:Pi zero/sandbox/Conlang/Beginner/Sounds

ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း:Pi zero

Category:User:Pi zero/sandbox/Conlang/Beginner/Sounds

ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း:Pi zero

Template:User:Pi zero/sandbox/Conlang/Beginner/Sounds

ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း:Pi zero

Shelf:Physical sciences

Shelf:Physical sciences

Template:Shelf:Page

Shelf:Page

Template:Shelf:Page/display

Shelf:Page

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်း]

  • {{BOOKNAME}} — deduces full root name of book associated with the current page.
  • {{BOOKPAGENAME}} — deduces the part of page name after name of associated book.
  • {{BOOKSORTKEY}} — deduces usual sort key for use in book categories.
  • {{BOOKCATEGORY}} — deduces full root name for categories of book associated with the current page.
  • {{BOOKTALKNAME}} — deduces main talk page name of book associated with the current page.
  • {{CHAPTERNAME}} — deduces first field of page name after the book name.
  • {{NAIVEBOOKNAME}} — page name without subpages and retaining the namespace.
  • {{SUBJECTNAME}} — deduces full root name of subject associated with the current page.
  • {{SUBJECTCATEGORY}} — deduces full root name of subject-category associated with the current page.