ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:BOOKTALKNAME/doc

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

Returns the associated discussion page for a book.

Usage[မႄးထတ်း]

Simply place {{TALKBOOKNAME}} on a page to get the output.

Optionally specify a page as a parameter to see the output for a different page than the current one.

{{TALKBOOKNAME|<full pagename>}}

Examples[မႄးထတ်း]

page where called result
Taxi Tongue/Dialogue 4

ဢုပ်ႇၵုမ်:Taxi Tongue

Chess/Puzzles/Directmates

ဢုပ်ႇၵုမ်:Chess

Wikijunior:Biology

ဢုပ်ႇၵုမ် ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:Biology

Wikijunior:Dinosaurs/Apatosaurus

ဢုပ်ႇၵုမ် ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:Dinosaurs

Wikijunior talk:Bugs/Shield Bug

ဢုပ်ႇၵုမ် ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:Bugs

Category:Horticulture/Templates/Boxes

ဢုပ်ႇၵုမ်:Horticulture

Category:Book:Wikijunior:Solar System/Templates

ဢုပ်ႇၵုမ်:Book:Wikijunior:Solar System

Template:Wikijunior:Solar System/coolfacts

ဢုပ်ႇၵုမ် ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:Solar System

User:Pi zero/Conlang/Beginner/Sounds

ဢုပ်ႇၵုမ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း:Pi zero

User:Pi zero/sandbox/Conlang/Beginner/Sounds

ဢုပ်ႇၵုမ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း:Pi zero

Category:User:Pi zero/sandbox/Conlang/Beginner/Sounds

ဢုပ်ႇၵုမ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း:Pi zero

Template:User:Pi zero/sandbox/Conlang/Beginner/Sounds

ဢုပ်ႇၵုမ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း:Pi zero

Shelf:Physical sciences

ဢုပ်ႇၵုမ်:Shelf:Physical sciences

Template:Shelf:Page

ဢုပ်ႇၵုမ်:Shelf:Page

Template:Shelf:Page/display

ဢုပ်ႇၵုမ်:Shelf:Page

See also[မႄးထတ်း]

  • {{SUBJECTNAME}} — deduces full root name of subject associated with the current page.
  • {{SUBJECTCATEGORY}} — deduces full root name of subject-category associated with the current page.
  • {{BOOKNAME}} — deduces full root name of book associated with the current page.
  • {{BOOKPAGENAME}} — deduces the part of page name after name of associated book.
  • {{BOOKSORTKEY}} — deduces usual sort key for use in book categories.
  • {{BOOKTEMPLATE}} — deduces full root name for templates of book associated with the current page.
  • {{BOOKCATEGORY}} — deduces full root name for categories of book associated with the current page.
  • {{CHAPTERNAME}} — deduces first field of page name after the book name.
  • {{NAIVEBOOKNAME}} — page name without subpages and retaining the namespace.