ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/Missing image

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ႁၢႆဝႆႉ

A photo of Missing image